• Hotline: 0912 546 936 - 0978 108 508
  • cskh.himalaya@gmail.com
4 Tháng Bảy, 2024 0 Comments

Ngành Công nghiệp điện tử của nước ta mặc dù hình thành muộn nhưng lại có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của nền kinh tế. Theo thống kê cho thấy, Việt Nam hiện đang […]