• Hotline: 0912 546 936 - 0978 108 508
  • cskh.himalaya@gmail.com
9 Tháng Một, 2024 0 Comments

Quản lý bếp ăn công nghiệp: người quản lý bếp thực hiện các chức năng quản lý khác nhau, tổ chức hợp lý các nguồn lực nhà bếp (nhân sự, nguyên liệu, thiết bị, vốn, thủ tục, năng lượng, v.v.) và cuối cùng đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu […]