• Hotline: 0912 546 936 - 0978 108 508
  • cskh.himalaya@gmail.com
6 Tháng Năm, 2024 0 Comments

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà, TP Hải Dương diện tích 59,9 ha và cụm công nghiệp Thái Tân, huyện Nam Sách diện tích 75 ha. Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà Theo quyết định số 981/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương, cụm công […]