• Hotline: 0912 546 936 - 0978 108 508
  • cskh.himalaya@gmail.com
1 Tháng Sáu, 2024 0 Comments

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyêt định số 2486/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề phường Quảng Châu – Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn. Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu – Quảng Thọ Cụm công nghiệp làng nghề phường Quảng Châu – Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn […]