• Hotline: 0912 546 936 - 0978 108 508
  • cskh.himalaya@gmail.com
29 Tháng Tư, 2024 0 Comments

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Khu công nghiệp Tượng Lĩnh Phạm vi lập quy hoạch Khu công nghiệp Tượng Lĩnh thuộc […]